roding

Vi kommer som vanligt bedriva fisketillsyn och övervakning av fågelskyddsområdena i sjön, bevakningen sker i samarbete med ett bevakningsföretag och med polisen.
FVO har även från i år möjlighet att ta ut en kontrollavgift  från dem som inte följer fiskereglerna
Skyddsjakten på skarv fortsätter, populationens numerär bevakas samtidigt.
Fiskets dag kommer att anordnas 16/7 mellan 11:00-15:00 vid Torpöns färjeläge
Projekteringen av omlöpe vid Laxberg kommer in i en mera intensiv fas under 2015.
Även i år kommer röjning av vass i Dragsnässundet att utföras
Vi arbetar vidare med en effektiv fångstrapportering från såväl fritidsfiskare som nätfiskare.
FVO är representerade i de vattenråd som verkar uppströms och nedströms Sommen.
Ny i styrelsen är en representant från Tranås Energi, de jobbar med  fiskevårdande åtgärder i Svartån och Bulsjöån såsom laxtrappor och omlöpen.
I framtiden kommer fisk att kunna vandra från Säbysjön via Sommen ända upp till Västra Lägern.
 
Styrelsen
 
Fisketillsyn
Skyddsjakt skarv / inventering/ redov.
Hemsidan
Sommens dag 
Kontakt fiskeklubbarna (möte maj)
Fiskekort i-fiske, klubbanslutning
Fångstrapportering
Statistik
Ål Utsättning
Framtida informationskanaler
Vattenråden
Momsutredning
Fiskestämma 26 april, Boxholm