Under sensommaren genomförde fiskevårdsområdet vassröjningsarbeten vid torpöbron.
Denna passagen har, särskilt under de senare åren, drabbats av kraftig vasstillväxt!
Detta hindrar vattengenomströmmningen vilket är till nackdel för vattenkvaliten i Torpafjärden.


vass1 
Tidigare försök har gjorts med vanliga vassröjningsaggregat, detta har tyvärr inte fungerat på grund av att vassen har tillåtits bli allt för tät.

I år tog vi in proffs från Söderhamn som utrustade med specialbyggd maskin gav sig i kast med uppgiften.

 

vass2

Ambitionen var att ta bort all vass, tyvärr visade det sig att delar av vassbältet även var denna maskin övermäktig.

En stor del av vassen blev i alla fall avlägsnad och nu strömmar vattnet lättare mellan Asby och Torpafjärden.

 

vass3

der sensommaren genomförde fiskevårdsområdet vassröjningsarbeten vid torpöbron.

Denna passagen har, särskilt under de senare åren, drabbats av kraftig vasstillväxt!

Detta hindrar vattengenomströmmningen vilket är till nackdel för vattenkvaliten i Torpafjärden.

 

Tidigare försök har gjorts med vanliga vassröjningsaggregat, detta har tyvärr inte fungerat på grund av att vassen har tillåtits bli allt för tät.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år tog vi in proffs från Söderhamn som utrustade med specialbyggd maskin gav sig i kast med uppgiften.

Ambitionen var att ta bort all vass, tyvärr visade det sig att delar av vassbältet även var denna maskin övermäktig.

 

En stor del av vassen blev i alla fall avlägsnad och nu strömmar vattnet lättare mellan Asby och Torpafjärden.